PGNiG Obrót Detaliczny

Projekt wnętrz biura o powierzchni 6 000m2. - projekt w realizacji