AXALTA COATING SYSTEMS

fotele muuto w biure Axalta projektu Inspace Architects

DLA NASZEGO KLIENTA AXALTA COATING SYSTEMS STWORZYLIŚMY JUŻ TRZECIE BIURO, DRUGIE W ŁODZI. BIURO JEST MIĘDZYNARODOWYM HUBEM FIRMY AXALTA. JAK NA PRODUCENTA LAKIERÓW PRZYSTAŁO BIURO JEST PRZEPEŁNIONE KOLORAMI I DOBRĄ ENERGIĄ:)